Comments

Nie tańcz maleńka, bo śledzą cię oczy Sylwestra!