Comments

„Bojownicy ŁRL” o syberyjskich rysach twarzy, apteczka z czeskimi(?) napisami – „ot tawariszczi Paliakaw”. Tak powstaje rosyjska propaganda. Tym razem pod Debalcewem