Comments

Król Bronisław. To byłoby polityczne trzęsienie ziemi…