Comments

Ewa Stankiewicz: Mieliśmy do czynienia z gigantycznym fałszerstwem. To się nie mieści w głowie. Dlatego powołaliśmy Ruch Kontroli Wyborów