Comments

Bardzo ciekawe. „Polski” Facebook nie chce blokować rosyjskiej propagandy, a blokuje stronę ją demaskującą. Czy to jeszcze leminża głupota czy już wysługiwanie się wrogiemu mocarstwu?