Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Stara fotografia Nr 2. Mały Czaruś