Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Chciałoby się mięska co? A kiedyś Wielki Post traktowano na Podlasiu poważnie