Comments

Głównie Prawda: „Jestem katolem, moja wina”. W Święta nawet Wyborcza zamieści artykuł, który warto przeczytać