Comments

Jerzy Gorzelik [Nasz Wywiad]: Nie zamierzam stawać na czele partii politycznej