Comments

Głównie Prawda: Nigdy nie rozumiałem kultu jaką otacza Margaret Thatcher polska „wolnościowa” prawica