Comments

Dobór ekspertów przez NPW (Artymowicz, Latkowski) dobitnie świadczy o tym jaki efekt prokuratura chciała uzyskać