Comments

„3xTAK” czyli jak RESORTOWI fałszowali 70 lat temu. Wszelkie podobieństwa ze stanem obecnym nieprzypadkowe