Comments

JKM o VI przykazaniu „Nie cudzołóż”: Chodzi o nie wchodzenie w cudze łoże. Abraham miał cztery żony