Comments

Zbigniew Kuźmiuk: Obarczaliśmy się winą za Holokaust, no to teraz mamy