Comments

Nawet ograniczony umysłowo leming rozpozna w sieci ruskiego trolla, ale co będzie kiedy ruski troll poprawi znajomość języka polskiego?