Comments

Wipler: Uzyskałem informacje od bliskiego współpracownika premier Ewy Kopacz, że ona i Michał Kamiński byli zaangażowani w uderzenie w SKOKi, co miało być motywowane potrzebami kampanii wyborczej i interesami instytucji finansowych będących konkurentami SKOKów