Comments

O Bartoszewskim tylko dobrze czy wcale? Prawdę!