Comments

Najbardziej słowiańskim krajem nie jest Rosja tylko Polska, a Niemcy wcale nie są najbardziej germańskim. Mapa genetyczna Europy