Comments

Nie jestem teologiem, ale wydaje mi się, że przyjmowanie przez Komorowskiego Komunii Świętej oraz udzielanie mu Jej, jest świętokradztwem