Comments

Głównie Prawda: Mały prywatny ranking antysystemowych „prawicowych prezydentów”