Comments

Pogotowie Wyborcze: Podający się za policjantów do działacza RKW: Co chłopaczku podskakujesz, po co ci to, wypier…