Comments

Kolesie. Bajka nie bajka o gliniarzach: złym i bardzo złym