Comments

Na marginesie beki z Zelnika: „Następstwem stosowania in vitro JEST większa liczba wad wrodzonych”