Comments

Głównie Prawda: Kiedy słyszę nazwisko Borysława, ministra sprawiedliwości w górnictwie, przypominam sobie tę budkę pod Ambasadą Rosyjską…