Comments

Niewygodne.info: Nawet w komunistycznych Chinach kwota wolna od podatku jest obecnie 8-krotnie wyższa niż w platformerskiej Polsce