Comments

Głównie Prawda: Ale z jaką kulturą rozmawiają Kalisz i Kwaśniewski! Nie to co dresiarze z PO