Comments

Głównie Prawda: Nie jest istotne co nawywijał Dubieniecki. Istotne, szczególnie przed wyborami, jest, że był mężem Marty Kaczyńskiej