Comments

Dlaczego burmistrz Jakubowski z PO robi kampanię wyborczą za pieniądze samorządu?