Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – „Od powietra, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie i nas dom”