Comments

List otwarty: Polacy przepraszają Czechów, Słowaków, Węgrów i Rumunów za zawstydzającą nielojalność naszego rządu