Comments

„Wolność nie zna ceny“ – luksusowe ucieczki Syryjczyków przez Murmańsk.