Comments

Traktaty welawsko-bydgoskie 1657 r., czyli o tym jak Polska stworzyła Prusy