Comments

Krysztopa: 1. Jarosław Kaczyński, 2. Mariusz Kamiński, 3. Błażej Poboży