Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Jak Salci Chodorowskiej, Marysi Krysztopie i Frani Łuszcz Matka Boska się ukazała. Mała Fatima