Comments

Krysztopa: Do funkcjonariuszy „wiodący mediów” – to że przegraliście nie czyni Was niepokornymi