Comments

Głównie Prawda: Jażdżewski zbierał podpisy poparcia zaprzestania finansowania religii w szkołach. Teraz zbierane są podpisy poparcia zaprzestania finansowania pisma Jażdżewskiego:)