Comments

List prezydenta do Organizatorów i Uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie