Comments

Prorocza mowa Dyzmy na pożegnanie Platformy;) [video]