Comments

Tak „polska” ambasada w Paryżu traktuje Polaków, w obliczu zagrożenia zamachami. Wstrząsająca relacja