Comments

Krysztopa: Urzędy centralne odbite, ale państwo pozostaje resortowe