Comments

Bogusław Kaczyńskido Ewy Kopacz: Proszę nie straszyć, bo my się Pani słów nie boimy