Comments

Francuzi za ograniczeniem wolności osobistych w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego