Comments

Uważam, że głosowanie mojego ugrupowania przeciwko rządowi to był błąd.