Comments

18 listopada 1918 r. – zaprzysiężenie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej Jędrzeja Moraczewskiego