Comments

17 listopada 1918 r. – powołanie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej Jędrzeja Moraczewskiego