Comments

RAZ w Chłodnym Okiem: KOD wzorem KORu powinien bronić „niesłusznie oskarżonych”, np Burego