Comments

6 grudnia 1656 r. – traktat w Radnót. Pierwsza próba rozbioru Rzeczpospolitej.