Comments

Rzepliński sam finansuje kartki z poparciem dla siebie?