Comments

21 grudnia 1867 r. – powstanie Austro-Węgier.