Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Kiepsko się czuję, w związku z czym przychodzi mi na myśl pewna historia…