Comments

16 stycznia 1919 r. – powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego